diumenge, 21 de novembre de 2010

ACTIVITAT 2 U.F.2 GRUPAL

EL DESENVOLUPAMEN SENSORIAL
LA VISTA

L'ull del resen nascut és immadur, la mielinització del nervi òptic finalitza als sis mesos. Un recent nascut té un camp visual molt limitat, el qual és d'uns 20-25 cm. A partir d'aquesta distància, l'infant i veu borrós.
La fixació de la mirada comença a finals del primer més i a finals del primer trimestre el nen es capaç de seguir amb seguretat un objecte en moviment dins del seu camp visual.
A més, a partir del tercer mes ja distingeix objectes de diferents colors.
A partir del quart i cinquè mes demostra preferència pes objectes de colors vius i brillants.
A partir de l'any es capaç de distingir un objecte que l'interessa d'entre d'altres iguals per la diferència de color.
Als dos anys distingeixen les formes fonamentals com la rodona, el quadrat i el triangle, i els colors, on tenen preferències de colors clars.
I als 3 anys hi ha la distinció de formes fonamentals (copiar una rodona); la distinció de mides (gran, petit, nomenar un color) i coneix tres posicions (sobre, dins, sota).

LA OÏDA

Al néixer l'oïda està completament desenvolupada, el nen resen nascut percebeix i reacciona efectivament a estímuls sonors.
Entre el tercer i quart mes, quan sent un soroll, gira el cap en la direcció d'on provenia ( Comença la localització auditiva)
Al cinqué mes pot distingir la veu dels familiars i progressivament distingira les persones per la veu.
Entre el dos-tres anys el nen ja es capaç de reconéixer una cançó, el so d'alguns animals i fins i tot reproduir alguna melodía.

EL TACTE

És precisament el sentit del tacte el que té un màxim desenvolupament en el recent nascut.
L’Infant necessita manipular, explorar lliurement els objectes, es per això que es important que li deixem ficar-se coses a la boca, ja que a partir d’aquí coneixerà l’entorn i sabrà distingir entre les qualitats agradables i desagradables

La sensibilitat tàctil està particularment en el palmell de les mans i peus i en la cara, però fins als vuit o deu mesos l'exerceixen amb la boca.
El resen nascut és més sensible al fred que al calor.La reacció davant les pesigolles apareix cap als nou mesos,i encara no te el reflexe de rascat,fins als divuit mesos no es capaç de rascarse amb els dits quan li pica alguna part del cos.
La sensibilitat al dolor també està desenvolupada en el resen nascut, encara que fins als dos anys no es capaç de localitzar el punt de on li prové el dolor.


EL GUST

Els receptors gustatius en un recent nascut estan molt repartits.
El lactant reacciona a diversos sabors i els que aprecia amb major facilitat son el dolç y l'àcid.
A més a més, les substàncies salades, amargues i àcides provoquen ganyotes, retiradas de llengua, etc mentres que les substàncies dolçes provoquen moviments de succió.

A partir del tercer- quart mes, l'infant es capaç de ficar-se objectes a la boca desenvolupant, d'aquesta manera, la coordinació óculo-manual i treballant tres del cinc sentit: gust, vista y tacte.

És molt important que dese molt petits tinguin contacte amb materiales diversos como poden ser la fusta, el metall, teles,... per conèixer les qualitats dels objectes mitjançant el gust y poder estimular aquest sentit.
                                          


L'OLFACTE

El sentit de l'olfacte en el recent nascut és el menys desenvolupat, aquest està poc estudiat evolutivament degut a la difícil apreciació.
Aquest sentit és fonamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional del nen.
El nado aprèn a reconèixer l'olor de la seva mare.

A més, localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida. Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors, etc. a olors desagradables o olors intenses.


dijous, 18 de novembre de 2010

ACTIVITAT 2 U.F.2. INDIVIDUAL

EL DESENVOLUPAMENT SENSORIALLA VISTA

El ull del resen nascut és inmadur, la mielinització del nervi òptic finalitza als sis mesos.
El nadó quan neix dóna resposta als canvis d'intensitat de la llum, però veu borrós més enllà dels 20 cm.
Durant el primer mes comença a apareixer l'acomodació de distàncies i cap a finals del primer i tercer mes, és capaç de seguir un objecte amb una mirada fixa.

A partir del tercer mes ja distingeix objectes de diferents colors, i a partir de l'any es capaç de distingir un objecte que l'interesa dentre d'altres iguals per la diferència de color.
Als dos anys distingeixen les formes fonamentals com la rodona, el quadrat i el triangle.

L' OÏDA

Al néixer l'oïda està completament desenvolupada, el nen resen nascut percebeix i reacciona efectivament a estímuls sonors.
Entre el tercer i quart mes, quan sent un soroll, gira el cap en la direcció d'on provenia ( Comença la localització auditiva)
Al cinqué mes pot distingir la veu dels familiars i progressivament distingira les persones per la veu.
Entre el dos-tres anys el nen ja es capaç de reconéixer una cançó, el so d'alguns animals i fins i tot reproduir alguna melodía.

EL TACTE

Te un màxim desenvoplupament en el resen nascut, la sensibilitat tàctil està particularment en el palmell de les mans i peus i en la cara, però fins als vuit o deu mesos l'exerceixen amb la boca.        Bebé jugando con bloques brillante sobre fondo blanco Foto de archivo - 4307723
El resen nascut és més sensible al fred que al calor i encara no te el reflexe de rascat. Als divuit mesos ja es capaç de rascarse amb els dits quan li pica alguna part del cos.
La reacció davant les pesigolles apareix cap als nou mesos.
La sensibilitat al dolor també està desenvolupada en el resen nascut, encara que fins als dos anys no es capaç de localitzar el punt de on li prové el dolor.

EL GUST

El lactant reacciona a diversos sabors, els que aprecia amb més facilitat són el dolç i el àcid.
A partir del tercer o quart mes desenvolupen la cordinació ocul-manual, es a dir, són capaços de posar-se un objecte a la boca.


L'OLFACTE

El bebé des de que neix es capaç d'olorar molt bé, això sí, és el sentit menys desenvolupat en el resen nascut.
Durant els primers dies localitza la font olfativa de forma innata, i reacciona amb canvis de respiració a olors desagradables o intensos.

dilluns, 8 de novembre de 2010

ACTIVITAT1.UF5.GRUPAL

PSICOMOTRICIDAD

Es una técnica que se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades dirigidas tanto a adultos como a niños para trabajar todo movimiento que no sea un acto reflejo con la intención de conocer el propio cuerpo, aprender a controlarlo (relación cuerpo-mente) y desarrollar, de este modo, un buen movimiento corporal.
En educación Infantil, la psicomotricidad, es muy importante porque con ella podemos educar, estimular y prevenir problemas futuros ya que ofrece elementos materiales para que el niño descubra su propio cuerpo y sus posibilidades motrices, cognitivas y socio-afectivas y, de este modo, el niño va desarrollando su identidad y su autonomía personal.


PSICOMOTRICIDA RELACIONAL

Modelo de psicomotricidad en la que el psicomotricista hace una propuesta de espacios y materiales dirigida al desarrollo del cuerpo de forma global y libre por parte del niño con la intención de que éste entre en contacto con los otros es decir, se relacione con los demás, a través de su cuerpo trabajando la actividad sensoriomotriz, le juego simbólico y representativo de manera que pueda expresar sus estados de ánimo, vivencias y deseos.PSICOMOTRICIDAD INSTRUMENTAL

Modelo de psicomotricidad que se realiza con una sesión dirigida por el psicomotricista donde el cuerpo es entendido como un instrumento el cual hay que aprender a utilizar y para ello se establece una serie de actividades con la intención de trabajar una parte del cuerpo en concreto en esa sesión.

Vídeo psicomotricitat instrumental

diumenge, 7 de novembre de 2010

PROVA

Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre el cos i la ment,es a dir, tot moviment que no sigui un acte reflex és psicomotor. S'utiliza tant en adults com en nens, per conéixer el propi cos i aprendre a controlar-lo.


A MI PERSONALMENTE ME MOLA LA DE LA PILOTA.JA EM DIREU ALGO

dimecres, 3 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1.UF 5.INDIVIDUAL

CONCEPTES

Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre el cos i la ment,es a dir, tot moviment que no sigui un acte reflex és psicomotor.
 Psicomotricitat relacional: És un tipus de psicomotricitat en la que l'educador haurà d'estimular al nen per a que faci el que vulgui.S'ha de satisfer el desig del nen.Psicomotricitat instrumental: És un tipus de psicomotricitat en la que l'educador diu el que s'ha de fer.És una sessió més dirigida.

dilluns, 1 de novembre de 2010