dimecres, 30 de març de 2011

activitat 5

Podem observar un nen rosset amb bolquers teclegant un portàtil.
Pel que fa a la postura es manté assegut sense cap recolçament i es pot inclinar endavant per realitzar una acció sense perdre l'equilibri, la tecla la toca amb un dit, realitza la pinça. Penso que aquest nen té deu mesos.
En aquesta imatge es pot observar una nena de cuclilles que sembla que arranca o al menys toca l'herba. Aquesta nena camina, es capaç de parar-se i agoxar-se, i mantenir la postura mentre realitza una acció, que encara que no es veu bé,suposadament ha arrancat l'herba mitjançant la pinça. Penso que aquesta nena té 15 mesos.

El nen de la imatge esta realitzant una activitat de dibuix o d'escriptura no es veu molt bé, està en teoria assegut en una cadira i agafa el llapis correctament. La veritat es que aquesta imatge no aporta molta informació referent a petits detalls, però es veu clarament aue ha de tenir un mínim d'edat pel que està fent, jo penso que té 5 anys.

Refolmular proposta activitats video activitat 6

Pienso que mis actividades estan bastanta bien, si que es verdad que como dice laura podria haver buscado otros conceptos para trabajar i no hacer las dos actividades del mismo. Todas estan bien i juntando ideas podria salir algo muy chulo.

activitat video activitat 6

dilluns, 14 de març de 2011

activitats per a l'infant activitat 6

L'activitat que li faria fer a casa seria ajudar a parar la taula, dient.li posa el plat d'amunt de la taula , la cullera al costat del plat, el got ..... per treballar el concepte amunt i al costat
i l'activitat per treballar en l'aula podria ser  enseñar amb unes imatges grans o un power imatges de nens per exemple amunt d'una cosa i avall de l'altra que quedi clar la posicio amunt i avall i despres fer una fixa que seria per exemple una imatge d'una granja i podria ser imantada o amb pegatins d'animals i anar dient posem el gat damunt de la casa o la vaca avalll de l'escala nose o coses així també treballo el concepte de amunt i avall

divendres, 11 de març de 2011

RESUM ESPAI I TEMPS

LA ESPAIALITAT

És la capacitat d'orientar-se en l'espai.
L'adquisició de l'espaialitat i la maduració corporal, han de transcorre paral-lelament, ja que fins no conèixer les parts essencials del cos, no es podran situar en l'espai; l'adquisició de l'espaialitat i la lateralitat també van relacionades, s'ha d'adquirir un bon concepte d'esquerra-dreta.
Primerament el nen s'ha d'orientar en l'espai, que és la capacitat d'ubicar-se en l'espai en relació amb els objectes,això succeeix primer en l'espai corporal i, a partir de que el nen es pot desplaçar en l'espai ambiental, i ho fa mitjançant relacions topològiques (relacions que estableix el nen amb els objectes). Aquesta etapa s'anomena etapa perceptiva i transcorre dels 0 als 5 any, però no deixar d'establir relacions topològiques en aquesta edat
Hi ha diferents tipus de relacions topològiques:
 • d'orientació (amunt i avall)
 • de situació (dintre, fora)
 • de superfície (ple, buit)
 • de tamany (gran,petit)
 • de direcció (d'aquí fins allí)
 • de distància (lluny, a prop)
 • d'ordre o de successió (ordenar els objectes en funció d'algunes qualitats)

L'estructuració espaial, és la capacitat d'orientar i situar els objectes o subjectes entre si.
De 5 a 7 anys ho fan mitjançant relacions projectives (relacions en dos dimensions), i partir dels 7 anys, amb relacions mètriques (distàncies numèriques, metres, cm...) Aquesta etapa s'anomena etapa representativa.
És a dir, de l'orientació i l'estructuració espaial, sorgeix l'organització espaial.


EL TEMPS
L'estructuració temporal ens permet coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana... segons les característiques següents:
 • L'ordre i la successió
  Fa aparèixer les nocions de present,passat, avui, demà.... a través de la repetició regular de les accions que memoritzarà i percebrà el moviment temporal.
 • La durada
  Temps que passa entre el principi i el final d'una acció, apareix la noció de límit, pel nen la durada es el temps que passa fent una acció, hora,minut....
 • Interval
  Durada limitada entre dos activitats, comporta una idea de repòs, pausa,espera...
 • La Irreversibilitat
  A partir de la vivència quotidiana el nen aprèn que el temps passa i no torna,i que vindrà un temps que encara no es present. Segons Piaget sols la memòria i la comprensió del temps poden remuntar-la. Integra la noció d'edat, aviat, tard....
 • La velocitat
  Temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció
 • La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, es repeteixen regularment, és el cas del dia i la nit, l'estació de l'any,setmanes, mesos....
 • El ritme
  El nadó disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia, els ritmes exterior i interiors, trobaran poc a poc un ajustament.
  El ritme el podem definir com la porció de temps entre diversos sons o moviments repetits, i cada persona té el seu propi ritme.
Hi ha tres classes de temps:
 • Temps biològic
  Són els ritmes naturals, el dia, la nit, l'hivern....
 • Temps subjectiu
  La percepció imaginària que té cada persona del temps, que ha anat creant amb unes relacions específiques. Per exemple, un nadó que té gana i espera el seu biberó, alguns segons poden representar una eternitat
 • Temps objectiu
  El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
 • Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
 • Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
 • Fase representativa (2-7 anys)
  És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.