dimecres, 15 de desembre de 2010

ACTIVITAT 3 UF.2 INDIVIDUAL

  • Als 3/4/5 mesos amb el cos en posició erecta sosté el cap durant més de deu segons
  • Als 5/6/7 mesos es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i a la inversa
  • A les 20 setmanes controla el cap completament
  • Als 8/9/10 mesos s'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina
  • Als 9/10/11 mesos es desplaça sol pel terra,reptant, a culades o a quatre grapes
  • A les 44 setmanes es mou amb soltura quan està assegut i es desplaça per tot arreu
  • A les 48 setmanes camina de costat subjectan-se al mobiliari; camina cap endavant si li donem les mans
  • Als 21 mesos recull objectes del terra sense caure, camina endarrere sense dificultat i puja escales amb els peus sense recolsar-se.Ademés juga a futbol i altres jocs amb més facilitat
  • Als 3 anys enfila boles amb fil semirigid