diumenge, 1 de maig de 2011

ACTIVITAT 9. GRUPAL

Hem decidit realitzar la meva proposta, per la facilitat de preparació i per que la trobabem llamativa per l'infant i també es poden treballar bastants conceptes amb aquesta activitat, tot i que totes estaben super bé, ja que la de la laura hem va agradar molt també, tot i que com li vaig comentar faria algun canvi per a que no es fes tan llarga.

Vídeo de l'activitat:

dilluns, 18 d’abril de 2011

Activitat 9. Proposta individual

Títol: Reconeixem personatges

Edat: 2 anys

Durada: Entre 5/10 minuts

Material: Imatges de personatges televisius

Objectius: Treballar la memòria
                  Conèixer la capacitat de memòria del nen
                  Identificar el personatge
                  Recordar caracteristiques del personatge

Desenvolupament: Li indicarem al nen que ara veurem unes imatges, en sortir la imatge direm oh! la imatge durada un temps projectada i desprès desapareixera. En aquell moment li preguntarem qui era el personatge de la imatge i, que tenia o de quin color era la seva roba etc, depenent del personatge. D'aquesta manera podrem observar quantes característiques recorda del personatge.

Raonament: Penso que és una activitat sencilla de realitzar i motivadora, al ser en format imatge per l'ordenador o la televisió i amb personatges coneguts per a ell. també crec que està bé perque en desdaparèixer la imatge el nen la tindra que mantenir en la ment per poder descriurela, bueno, anomenar algunes característiques.

dimecres, 13 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8. REFORMULACIO

Pienso que mis fitas estan muy bien, la verdad es que en general se ha coincidido bastante. También he visto algunas importantes que yo no habia puesto, però no quiero canviar ninguna de las que he puesto, asi que añadiria en la etapa preoperacional el lenguaje.

dimarts, 12 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8.INDIVIDUAL

ETAPA SENSORIOMOTORA (0-2 AÑOS)

 1. Los reflejos. Si no tubiera dichos reflejos no podria experimentar ciertas cosas, como explorar su cuerpo i no seria capaz de sobrevivir, ja que sin el reflejo de succion no podria alimentarse.
 2. Las reacciones circulares primarias.Empiezan a conocer mas su propio cuerpo e intentan repetir acciones con él que en un primer momento descubrieron por azar, es importante porque intenta dominar su cuerpo i lo va conociendo mejor.
3.Coordinaciones intersensoriales.Puede centrarse en algo con mas de un sentido a la vez, pude estar tocandose el pie i mirandolo a la vez o ver el movimiento de los labios de la madre i escuchar una voz i relacionarlo,es un gran paso para el niño.


4. Repeticion de esquemas conocidos. Píenso que es importante ja que al ser una repeticion de un hecho, debe recordarlo para poder hacerlo i estas repeticiones seran sus aprendizajes, ja que a estas edades todo lo que pueden aprender es por experimentación vivencial a través de su cuerpo

101_0150.jpg
5.La imitación. Como ya sabemos es un requisito para el conocimiento del esquema corporal.

6.Coordinación de dos esquemas.Es un acto único en el que el niño utiliza estos dos esquemas para conseguir una finalidad, por tanto hay intencionalidad i eso es muy importante,que el niño quiera algo por decicion propia de su cabecita i convine los esquemas para tratar de conseguirlo es un paso muy importante, también para su autonomia.

7.Permanéncia del objeto.Tener conciéncia de que el objeto sigue existiendo aunque no lo pueda ver es un gran logro, esto le permitira comprender muchas cosas i es una evolucion para su memória.
http://dai.ly/djwmDq

8.Relaciones topològicas. El niño descubre las relaciones que hay entre los objetos i el mismo, esto es bueno porque descubre otros medios para experimentar.

9.La invención. Se produce como consecuencia de la combinacion mental i la representacion, lo veo importante porque es un gran paso el poder combinar ambos aspectos.

10.Representar sus recorridos. Es capaz de representar-se mentalmente sus recorridos o desplazamientos teniendo como referéncia objetos, muebles...             ETAPA PREOPERACIONAL(2-6 AÑOS)

1.La representacion.Substituir un objeto, persona, animal o situación por otra cosa que ocupe su lugar, es importante, ja que para ello debe tener una imagen mental de lo que quiere sustituir i esto le permitirá avanzar en las diferentes manifestaciones de la función simbólica,si tiene esta imagen mental, podrá imitar de forma diferida(sin la preséncia del modelo), dibujar alguna cosa sin tenerla presente...           
                        

2.Coordinación de las relaciones representativas.Esto ayuda que el razonamiento consiga un grado progresivo de reversibilidad.

3. Las intuiciones.Se van acercando a las operaciones concretas, es un pequeño gran paso.

4.Adquisición de invariantes.El niño reconocerá las cualidades esenciales de un objeto, que hagan reconocerlo como tal, aunque se varie alguna cualidad no esencial(por ejemplo si tengo un cuadrado rojo i otro azul, el niño sabrá que són cuadrados)esto es importante para que el niño aprenda el nombre de las cosas i se pueda relacionar socialmente correctamente.

5.Apreciar la relación o influéncia entre dos hechos.Esto le permite empezar a entender el porque de las cosas, aunque aún no pueda comprender los aspectos cuantitativos de las relaciones funcionales entiende que una cosa pasa porque ha sucedido otra o depende de otra.dimecres, 6 d’abril de 2011

reformulacio activitat 5

Continuo pensant que les edats que he possat son correctes ja que més o menys totes hem posat les mateixes edats, potser en la segona podria dir que pot tenir entre 16-18 o 20 mesos aproximadament, els altres penso el mateix.

dimecres, 30 de març de 2011

activitat 5

Podem observar un nen rosset amb bolquers teclegant un portàtil.
Pel que fa a la postura es manté assegut sense cap recolçament i es pot inclinar endavant per realitzar una acció sense perdre l'equilibri, la tecla la toca amb un dit, realitza la pinça. Penso que aquest nen té deu mesos.
En aquesta imatge es pot observar una nena de cuclilles que sembla que arranca o al menys toca l'herba. Aquesta nena camina, es capaç de parar-se i agoxar-se, i mantenir la postura mentre realitza una acció, que encara que no es veu bé,suposadament ha arrancat l'herba mitjançant la pinça. Penso que aquesta nena té 15 mesos.

El nen de la imatge esta realitzant una activitat de dibuix o d'escriptura no es veu molt bé, està en teoria assegut en una cadira i agafa el llapis correctament. La veritat es que aquesta imatge no aporta molta informació referent a petits detalls, però es veu clarament aue ha de tenir un mínim d'edat pel que està fent, jo penso que té 5 anys.

Refolmular proposta activitats video activitat 6

Pienso que mis actividades estan bastanta bien, si que es verdad que como dice laura podria haver buscado otros conceptos para trabajar i no hacer las dos actividades del mismo. Todas estan bien i juntando ideas podria salir algo muy chulo.

activitat video activitat 6

dilluns, 14 de març de 2011

activitats per a l'infant activitat 6

L'activitat que li faria fer a casa seria ajudar a parar la taula, dient.li posa el plat d'amunt de la taula , la cullera al costat del plat, el got ..... per treballar el concepte amunt i al costat
i l'activitat per treballar en l'aula podria ser  enseñar amb unes imatges grans o un power imatges de nens per exemple amunt d'una cosa i avall de l'altra que quedi clar la posicio amunt i avall i despres fer una fixa que seria per exemple una imatge d'una granja i podria ser imantada o amb pegatins d'animals i anar dient posem el gat damunt de la casa o la vaca avalll de l'escala nose o coses així també treballo el concepte de amunt i avall

divendres, 11 de març de 2011

RESUM ESPAI I TEMPS

LA ESPAIALITAT

És la capacitat d'orientar-se en l'espai.
L'adquisició de l'espaialitat i la maduració corporal, han de transcorre paral-lelament, ja que fins no conèixer les parts essencials del cos, no es podran situar en l'espai; l'adquisició de l'espaialitat i la lateralitat també van relacionades, s'ha d'adquirir un bon concepte d'esquerra-dreta.
Primerament el nen s'ha d'orientar en l'espai, que és la capacitat d'ubicar-se en l'espai en relació amb els objectes,això succeeix primer en l'espai corporal i, a partir de que el nen es pot desplaçar en l'espai ambiental, i ho fa mitjançant relacions topològiques (relacions que estableix el nen amb els objectes). Aquesta etapa s'anomena etapa perceptiva i transcorre dels 0 als 5 any, però no deixar d'establir relacions topològiques en aquesta edat
Hi ha diferents tipus de relacions topològiques:
 • d'orientació (amunt i avall)
 • de situació (dintre, fora)
 • de superfície (ple, buit)
 • de tamany (gran,petit)
 • de direcció (d'aquí fins allí)
 • de distància (lluny, a prop)
 • d'ordre o de successió (ordenar els objectes en funció d'algunes qualitats)

L'estructuració espaial, és la capacitat d'orientar i situar els objectes o subjectes entre si.
De 5 a 7 anys ho fan mitjançant relacions projectives (relacions en dos dimensions), i partir dels 7 anys, amb relacions mètriques (distàncies numèriques, metres, cm...) Aquesta etapa s'anomena etapa representativa.
És a dir, de l'orientació i l'estructuració espaial, sorgeix l'organització espaial.


EL TEMPS
L'estructuració temporal ens permet coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana... segons les característiques següents:
 • L'ordre i la successió
  Fa aparèixer les nocions de present,passat, avui, demà.... a través de la repetició regular de les accions que memoritzarà i percebrà el moviment temporal.
 • La durada
  Temps que passa entre el principi i el final d'una acció, apareix la noció de límit, pel nen la durada es el temps que passa fent una acció, hora,minut....
 • Interval
  Durada limitada entre dos activitats, comporta una idea de repòs, pausa,espera...
 • La Irreversibilitat
  A partir de la vivència quotidiana el nen aprèn que el temps passa i no torna,i que vindrà un temps que encara no es present. Segons Piaget sols la memòria i la comprensió del temps poden remuntar-la. Integra la noció d'edat, aviat, tard....
 • La velocitat
  Temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció
 • La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, es repeteixen regularment, és el cas del dia i la nit, l'estació de l'any,setmanes, mesos....
 • El ritme
  El nadó disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia, els ritmes exterior i interiors, trobaran poc a poc un ajustament.
  El ritme el podem definir com la porció de temps entre diversos sons o moviments repetits, i cada persona té el seu propi ritme.
Hi ha tres classes de temps:
 • Temps biològic
  Són els ritmes naturals, el dia, la nit, l'hivern....
 • Temps subjectiu
  La percepció imaginària que té cada persona del temps, que ha anat creant amb unes relacions específiques. Per exemple, un nadó que té gana i espera el seu biberó, alguns segons poden representar una eternitat
 • Temps objectiu
  El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
 • Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
 • Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
 • Fase representativa (2-7 anys)
  És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.

dimecres, 12 de gener de 2011

UF2.ACTIVITAT4.INDIVIDUAL

FOTO Nº1
L'infant està panxa enlaire agafant-se els peuets amb les mans,crec que està damunt d'un llit com si l'acavesin de banyar,sota te una tovallola.Suposo que deu tenir uns 8 mesos o 7.L'infant està tranquil i mirant fixe endavant.
FOTO Nº2
Es veu un nen despullat gatejant pel passadís,no se li pot observar be la cara,però suposo que com tot infant que te un fi deu estar amb cara sonrient.Suposo que la seva edat es d'uns 10-11 mesos.
FOTO Nº3
Veiem una nena amb un plat sobre la taula i dos trosos de pizza,te una ma a l'ull com si li estigues costant la vida menjar-se la pizza.Deu tenir uns 4 anys.
FOTO Nº4
Podem observar dos noiets africans i pel poc que es veu endarrera deuen estar a l'àfrica; i s'ho estan passant teta menjant amb les mans alguna cos que en la foto amb blanc i negre no distingeixo i crec que deuen tenir 3 anys aproximadament.

dijous, 6 de gener de 2011

ACTIVITAT 3 U.F.2. GRUPAL

EL PRIMER AÑO

4-6 semanas: Al nacer, la cabeza del recién nacido es muy grande relación a su cuerpo y, unido a que los músculos del cuello no son suficientemente fuertes para aguantar su cabeza, es necesario  sujetársela cuando cogemos al bebé en brazos.

      Al mismo tiempo, va fortaleciendo las rodillas y las caderas y no las tiene tan flexionadas.

Entre los 3-4-5 meses: La musculatura de su cuello se va fortaleciendo poco a poco y una prueba de ello es que, manteniendo al bebé en posición erecta, sostiene la cabeza durante más de 10 segundos. Además, empieza a aguantarse sentado durante  un periodo corto de tiempo si no tiene ningún tipo de soporte lumbar.

A los 6-7 meses: Acostado boca a bajo, el bebé es capaz de levantar la cabeza y el pecho apoyándose con las manos y manteniendo los brazos extendidos. 
Por otro lado, empieza a girarse sólo pasando de la posición prona a la supina y a la inversa. También, si alguien lo sostiene por los brazos, se mantiene derecho con los pies en el suelo y las piernas en posición vertical. Hay que destacar que ya mantiene el tronco recto y que no necesita sujeción para mantenerse sentado.

Durante los 8-9-10 meses:  El bebé empieza a sentarse sólo partiendo de la posición prona o supina e incluso se desplaza por el suelo reptando, arrastrando el culo o gateando. Además, sus piernas ya aguantan el peso del cuerpo lo que ayudará a que se mantenga un rato de pie con ayuda. En cuanto a las extremidades superiores, y en concreto a sus manos, el bebé sabe hacer la pinza y sacar objetos que están dentro de una cesta o una caja y éstos los golpea entre sí.A partir de los 11 mese: Se mueve con mayor soltura cuando está sentado y se desplaza por todos lados con más agilidad pues el gateo es más sincronizado gracias al control que tiene de brazos y piernas.
También hay que destacar que, cuando está de pie, se mantiene en esta posición sin ayuda durante más tiempo y si se le ofrece la mano, el bebé anda.EL SEGUNDO AÑO

15-16-17 meses: El niño se desarrolla en su crecimiento y así ahora ya es capaz de levantarse solo y sin agarrarse a ningún sitio ya que tiene suficiente fuerza para levantarse.


Entre los 17-18-19 meses: El bebé coge granos de cereales haciendo la pinza, construye torres de 4 cubos, hacer garabato circulares, gira hojas de papel, es decir, hace diferentes técnicas plásticas con diferentes materiales. En esta etapa la estimulación motriz no sucede a través de actividades específicas, sino por la práctica de técnicas plásticas. En este caso será muy importante la estimulación de la motricidad fina. A los 18-19-20 meses: El bebé puede sentarse sólo, aunque con alguna dificultad, en una silla que le llegue a la altura de sus rodillas y sin necesidad de que la silla tenga brazos.También empieza a subir y bajar escaleras poniendo los dos pies en cada peldaño cogido de la mano de alguien y a esta edad, además, ya sabe andar de lado y hacia detrás aunque cae a menudo cuando corre al no controlar la  parada ni el giro.
Durante los 20-21-22 meses: El niño por satisfacer sus necesidades de movimiento y al mismo tiempo trabajar la musculatura camina sentado encima de un triciclo sin pedales y, al mismo tiempo favorece el desarrollo de caminar de puntillas y su agilidad de saltar.
Ahora ya recoge objetos del suelo sin dificultad y sube escaleras sin cogerse.


A partir de los 22-23-24 meses: El niño empieza a sentir el ritmo y disfruta moviéndose como si bailara. Sabe correr pero no frenar, ni pararse en las esquinas. Este paso es un gran desarrollo ya que el niño tiene los pasos básicos de su cuerpo asimilados y ya puede coordinar la voluntad con su cuerpo, aunque este en un proceso de aprendizaje.EL TERCER AÑO

Primer semestre (24-30 meses): El niño de esta edad sabe amasar la plastilina con las manos sin embargo, aún no es capaz de construir nada. Por otro lado, empieza a manejar las tijeras para cortar papel, aunque sin dirección ni control de los límites y tampoco siguiendo ninguna silueta.En cuanto al movimiento corporal, el niño es capaz de saltar con los dos pies al aire, de caminar de puntitas, de llevar un objeto sin vacilación y de coger a un hermano pequeño a la falda.


 
 
Segundo trimestre (30-36 meses): Construye un puente imitando un modelo. Realiza la acción de desenvolver un objeto la cual lo consigue fácilmente y sin extirpar el papel.